WELMEDIC

ตอบโจทย์การดูแลทุกรูปแบบ ระดับมืออาชีพด้านบริการสุขภาพที่ครบวงจร

เราไม่ใช้แค่บ้านพักผู้สูงอายุ แต่เราคือศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพอย่างครบวงจร !
เพราะเราดูแลโดยผู้มีประสบการณ์ตรง รักสูงวัยอย่าลืมใส่ใจการดูแล

 • ฝึกทักษะผู้ดูแลเป็นรายบุคคล

  รับฝึกอบรมผู้ดูแลของท่าน เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ

 • ให้คำปรึกษาดูแลรายบุคคล

  โดยพยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และนักจิตวิทยา ฯลฯ

 • ออกแบบการดูแลเป็นรายบุคคล

  ประเมินสุขภาพ และออกแบบการดูแล
  โดยพยาบาลวิชาชีพ และนักกายภาพบำบัด ฯลฯ

 • ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย

  ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์เพื่อความสะดวก ปลอดภัยแก่ผู้ป่วยผู้สูงอายุ

เฝ้าไข้ในโรงพยาบาล / ที่บ้าน

บริการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุที่โ...

ราคาเริ่มต้น 1,350฿

ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

บริการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุที่บ...

ราคาเริ่มต้น 25,000฿

กายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด

บริการกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัดเพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยทั้งผู...

ราคาเริ่มต้น 1,900฿

พยาบาลเยี่ยมบ้าน

ให้บริการพยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ ด้านการทำหัตถการต่างๆ ดัง...

ราคาเริ่มต้น 2,390฿

บัทเลอร์

บัทเลอร์จะเป็นผู้ช่วยด้านสุขภาพ ให้การดูแลเมื่อเจ็บป่วยพาไปพ...

ราคาเริ่มต้น 1,500฿

รถรับส่งผู้ป่วย /ผู้สูงอายุ

บริการรถยนต์รับ-ส่งผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุไปพบแพทย์ หรือการทำก...

ราคาเริ่มต้น 2,900฿

จัดส่งพยาบาลปฏิบัติงานในสถานพยาบาล

บริการจัดส่งพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงานในโรงพยา...

ราคาเริ่มต้น 2,700฿

จัดส่งพยาบาลปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

บริการจัดส่งพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงานในสถานประ...

ราคาเริ่มต้น 2,700฿

บริการจัดส่งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และผู้ดูแล

ให้บริการที่บ้าน โรงพยาบาล หรือสถานประกอบการ

ให้บริการจัดส่งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ดูแล และผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการดูแล และฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
*ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามการประเมินอาการของผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ

โปรโมชั่น

ดูทั้งหมด
ส่วนลด
150 ฿

บริการเฝ้าไข้ในโรงพยาบาล/ที่บ้าน

บริการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุที่โรงพยาบาล หรือที่บ้าน แบบรายชั่วโมงโดย พยาบาลวิชาชีพ (RN) ผู้ช่วยพย...

1,350 ฿ 1,500 ฿
ส่วนลด
1900 ฿

บริการกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด

9,500฿ / ครั้ง

บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

25,000฿ / เดือน
ดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ป่วยติดเตียงในทุกๆโรค โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแล ตลอด 24 ชั่วโมง

โรคเบาหวาน
โรคมะเร็ง
โรคพาร์กินสัน
โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคอัลไซเมอร์
โรคไต

ดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ป่วยติดเตียง
โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแล ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ด้านหัตถการ ได้แก่ ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ ให้ออกซิเจน ฉีดอินซูลิน ทำแผล (เจาะคอ,แผลกดทับ) เคาะปอด และสั่นปอด
 • ด้านสุขอนามัย ได้แก่ ดูแลความสะอาดร่างกาย เครื่องแต่งกาย ชุดเครื่องนอน
 • ด้านโภชนาการ ได้แก่ ดูแลอาหารตามหลักโภชนาการ อาหารเฉพาะโรค และอาหารเสริม ควบคุมโดยนักโภชนาการ
 • ด้านการบริหารจัดการยา ได้แก่ จัดเตรียมยา และให้ยา ควบคุมโดยเภสัชกร

บทความน่ารู้

ดูทั้งหมด

ภูมิแพ้ถั่วเหลือง

ภูมิแพ้ถั่วเหลือง ถั่วเหลืองให้โปรตีนที่สำคัญแก่มนุษย์ พบว่ามีเด็กที่มีอาการแพ้ถั่วเหลือง ตั้งแต...

อ่านต่อ

ระดับออกซิเจนในเลือดไม่สมดุล อันตรายใกล้ตัว ที่ทุกคนควรรู้

ผู้ที่มีสุขภาพดีพร้อมกับปอดที่แข็งแรงเมื่อวัดด้วยเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ควรจะมีระดับออกซิเจนในเล...

อ่านต่อ

โรคผิวหนังในฤดูฝน

หลังจากประเทศไทยได้ผ่านช่วงฤดูร้อนกันมาแล้ว ตอนนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝน หน่วยผิวหนังของศูนย์การแพทย์...

อ่านต่อ